Våra koncept

Vår ambition är att vara ett redskap och stöd i er verksamhets arbete med HBTQ- och jämliketsfrågor. Utifrån detta erbjuder vi utöver HBTQ+certifiering föreläsningar och workshops, anpassat efter just er verksamhets behov och önskemål. 

Läs mer om våra koncept nedan.

Samkrafters HBTQ+Certifiering genomförs utifrån fyra moment som i regel innebär vardera en halv dags utbildning. Dagarna kan ges genom just fyra halvdagar separat alternativt kombineras till att vara en heldag och två halvdagar, eller två heldagar. Detta är något vi kommer överens om tillsammans utifrån er verksamhets behov och förutsättningar. Optimalt är dock tre-fyra träffar fördelat på tre-sex månader. Det bör oavsett vara en viss tid mellan de olika utbildningsdagarna, för att deltagarna ska ha tid att reflektera över verksamheten mellan dessa tillfällen.

Utbildningen varvar föreläsning med praktiska och interaktiva moment där deltagarna antingen gör övningar eller diskuterar olika ämnen. Verksamheten tillsätter även en arbetsgrupp vilken med hjälp och de tankar utbildningsgruppen bidrar med har mandat att ta fram en handlingsplan med aktiviteter och mätbara mål.  När denna handlingsplan är godkänd får verksamheten sitt certifikat. Samkrafter följer sedan upp handlingsplanen för att vara ett stöd i den fortsatta implementeringen.

Ladda gärna ned vår informationsbroschyr för mer information om certifieringsprocessen!

 PRIS: 49 000 kr

Ovanstående pris gäller vid en utbildningsgrupp med upp till omkring 25 personer. Om ni är en större eller mindre verksamhet, kan priset komma att justeras. Uppföljning och stöd ingår i upp till tre år.

Behöver ni ett avstamp i ert arbete med HBTQ- och jämlikhetsarbete erbjuder Samkrafter riktade utbildningar och workshops. Dessa kan vara antingen halv- eller heldagar, allt utifrån vad just ni behöver. Önskar ni tonvikt på kunskapsfördjupning, eller är det fokus på diskussion, övningar och självreflektion – eller kanske en kombination av alla delar?

Ett värdefullt verktyg i arbetet med jämlikhet är övningar och moment som låter deltagarna vända blicken mot den egna personen. Detta ges möjlighet bland annat genom några av våra interaktiva funktioner, vilket brukar upplevas som ett både roligt och starkt sätt att ta sig an dessa frågor.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ett upplägg som ger er den energi och kunskap ni behöver i ert fortsatta värdegrundsarbete!

PRIS: Halvdag 12-15 000 kr     
PRIS: Heldag 18-22 000 kr

Om webbutbildningen

Samkrafters webbutbildning kan vara ett komplement till certifieringsprocessen eller som del i ett skräddarsytt utbildningskoncept. Onlinekursen följer certifieringens fyra moment, och ger användaren dels kunskapsfördjupning kring HBTQ+, diskriminering, normer och bemötande en också möjligheten att reflektera över den egna personen och verksamheten. Webbutbildningen blandar talad och skriven text med videoklipp och interaktiva övningar.

Webbutbildning, 345 kr per användare

En onlinekurs som följer HBTQ-certifieringens moment och som kan köpas som del i ett utbildningspaket.

Samkrafter erbjuder två olika inspirationsföreläsningar; HBTQ inom idrotten och Utanförskapet inifrån. Oavsett vilken typ av verksamhet ni befinner er i hoppas vi kunna öppna upp för diskussion, samtal och inkludering. Tillsammans kan vi göra skillnad!

HBTQ inom idrotten är en berättelse och ett samtal kring våra egna erfarenheter som homosexuella idrottare i en könstypisk miljö. Vi redogör för de svårigheter vi stött på, vilken annan kunskap som finns på området samt hur vi tänker att grupper, föreningar och verksamheter kan arbeta för att bli mer inkluderande. Vi eftersträvar alltid diskussion och är måna om att fånga upp våra åhörares tankar och funderingar för att skapa ett levande samtal.

Utanförskapet inifrån är en berättelse om erfarenheterna av att som HBTQ-personer söka sig fram genom livet. Om hur normer kring maskulinitet och förväntningar på män både format och hållit tillbaka. Hur jargong och värderingar – från omklädningsrum, skolgård och religiösa sammanhang – slagit bojor runt unga fötter. Och hur vuxnas blinda fläckar skapat och bidragit till rädsla och osäkerhet. Men framför allt är det en berättelse om frigörelse. Om hur det går att resa sig, efter många tvivel och omvägar. Hur öppna armar gjutit mod i brustna hjärtan. Och hur varje utsträckt hand och leende visar vägen.

PRIS: 12 000 kr

HBTQ-certifiering, grundläggande kostnad 59 000 kr

Webbutbildning, 345 kr per användare

Utbildning/workshops, halvdag, 12-15 000 kr

Utbildning/workshops, heldag, 18-22 000 kr

Inspirationsföreläsning, 12 000 kr

(Samtliga priser är exkl moms.)

Certifiering

Samkrafters HBTQ+Certifiering genomförs utifrån fyra moment som i regel innebär vardera en halv dags utbildning. Dagarna kan ges genom just fyra halvdagar separat alternativt kombineras till att vara en heldag och två halvdagar, eller två heldagar. Detta är något vi kommer överens om tillsammans utifrån er verksamhets behov och förutsättningar. Optimalt är dock tre-fyra träffar fördelat på tre-sex månader. Det bör oavsett vara en viss tid mellan de olika utbildningsdagarna, för att deltagarna ska ha tid att reflektera över verksamheten mellan dessa tillfällen.

Utbildningen varvar föreläsning med praktiska och interaktiva moment där deltagarna antingen gör övningar eller diskuterar olika ämnen. Verksamheten tillsätter även en arbetsgrupp vilken med hjälp och de tankar utbildningsgruppen bidrar med har mandat att ta fram en handlingsplan med aktiviteter och mätbara mål.  När denna handlingsplan är godkänd får verksamheten sitt certifikat. Samkrafter följer sedan upp handlingsplanen för att vara ett stöd i den fortsatta implementeringen.

Ladda gärna ned vår informationsbroschyr för mer information om certifieringsprocessen!

 PRIS: 59 000 kr

Ovanstående pris gäller vid en utbildningsgrupp med upp till omkring 25 personer. Om ni är en större eller mindre verksamhet, kan priset komma att justeras. Uppföljning och stöd ingår i upp till tre år.

Workshop

Behöver ni ett avstamp i ert arbete med HBTQ- och jämlikhetsarbete erbjuder Samkrafter riktade utbildningar och workshops. Dessa kan vara antingen halv- eller heldagar, allt utifrån vad just ni behöver. Önskar ni tonvikt på kunskapsfördjupning, eller är det fokus på diskussion, övningar och självreflektion – eller kanske en kombination av alla delar?

Ett värdefullt verktyg i arbetet med jämlikhet är övningar och moment som låter deltagarna vända blicken mot den egna personen. Detta ges möjlighet bland annat genom några av våra interaktiva funktioner, vilket brukar upplevas som ett både roligt och starkt sätt att ta sig an dessa frågor.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ett upplägg som ger er den energi och kunskap ni behöver i ert fortsatta värdegrundsarbete!

PRIS: Halvdag 12 000 kr     
PRIS: Heldag 18 000 kr

Webutbildning

Samkrafters webbutbildning kan vara ett komplement till certifieringsprocessen eller som del i ett skräddarsytt utbildningskoncept. Onlinekursen följer certifieringens fyra moment, och ger användaren dels kunskapsfördjupning kring HBTQ+, diskriminering, normer och bemötande en också möjligheten att reflektera över den egna personen och verksamheten. Webbutbildningen blandar talad och skriven text med videoklipp och interaktiva övningar.

Webbutbildning, 345 kr per användare

En onlinekurs som följer HBTQ-certifieringens moment och som kan köpas som del i ett utbildningspaket.

Föreläsning

Samkrafter erbjuder två olika inspirationsföreläsningar; HBTQ inom idrottenoch Utanförskapet inifrån. Oavsett vilken typ av verksamhet ni befinner er i hoppas vi kunna öppna upp för diskussion, samtal och inkludering. Tillsammans kan vi göra skillnad!

HBTQ inom idrotten är en berättelse och ett samtal kring våra egna erfarenheter som homosexuella idrottare i en könstypisk miljö. Vi redogör för de svårigheter vi stött på, vilken annan kunskap som finns på området samt hur vi tänker att grupper, föreningar och verksamheter kan arbeta för att bli mer inkluderande. Vi eftersträvar alltid diskussion och är måna om att fånga upp våra åhörares tankar och funderingar för att skapa ett levande samtal.

Utanförskapet inifrån är en berättelse om erfarenheterna av att som HBTQ-personer söka sig fram genom livet. Om hur normer kring maskulinitet och förväntningar på män både format

och hållit tillbaka. Hur jargong och värderingar – från omklädningsrum, skolgård och religiösa sammanhang – slagit bojor runt unga fötter. Och hur vuxnas blinda fläckar skapat och bidragit till rädsla och osäkerhet. Men framför allt är det en berättelse om frigörelse. Om hur det går att resa sig, efter många tvivel och omvägar. Hur öppna armar gjutit mod i brustna hjärtan. Och hur varje utsträckt hand och leende visar vägen.

PRIS: 12 000 kr

Priser

HBTQ-certifiering, grundläggande kostnad 59 000 kr

Ovanstående pris gäller vid en utbildningsgrupp med upp till omkring 25 personer. Om ni är en större eller mindre verksamhet, kan priset komma att justeras. Uppföljning och stöd ingår i upp till tre år.

Webbutbildning, 345 kr per användare

En onlinekurs som följer HBTQ-certifieringens moment och som kan köpas som del i ett utbildningspaket.

Utbildning/workshops, halvdag: 12 000 kr

Utbildning/workshops, heldag: 18 000 kr

Inspirationsföreläsning: 12 000 kr

HBTQ inom idrotten och Utanförskapet inifrån

Samtliga priser är exkl moms.5

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer!