Läs det senaste

Christoffer Smitz Nilsson

Viktigt arbete i en livsviktig verksamhet

2019-04-22

I veckan påbörjade vi HBTQ-certifiering med Safe-Care, en verksamhet vars mål är att erbjuda ett säkert och stärkande omhändertagande för personer utsatta för hot eller våld. Safe-Care har sedan starten vänt sig till en bred målgrupp, både avseende kön och könsidentitet, etnicitet och sexuell läggning.

Genom Samkrafters HBTQ-certifiering kommer detta arbete kunna stärkas än mer, och skapa ett mer öppet och inkluderande klimat, såväl internt inom organisationen som gentemot klienter. Vi är väldig glada att ha fått påbörja detta samarbete med ett gäng väldigt härliga personer, i en livsviktig verksamhet.

Christoffer Smitz Nilsson

Påbörjat certifieringsarbete med Järfälla kommun

2019-04-11

Vi har i dagarna påbörjat certifieringsprocessen med Stöd- och behandlingsenheten i Järfälla, den del av socialtjänsten som utför familjebehandlande insatser och andra typer av stöd riktat till barn, ungdomar och deras familjer.

Detta första moment gav hos chansen att lära känna verksamhetens medarbetare och under en eftermiddag med kunskapspåfyllnad, självreflektion och spännande diskussioner känns det som att vi har en härlig energi att ta med i det fortsatta arbetet. Certifieringsprocessen kommer att fortsätta en bit in på hösten, med målet att verksamheten uppnått det de behöver för att få sitt certifikat innan året är slut.

Vi är glada att vi får vara en del på denna inkluderingsresa verksamheten givit sig in på!

Linus Berg

Workshops på Tibble

2019-03-22

För tredje året i rad har vi fått möjligheten att besöka Tibble Gymnasium! Under veckan har vi haft 10 st uppföljningsworkshops och 6 st föreläsningar om HBTQ inom idrotten. Tillsammans med eleverna har vi gått igenom begrepp inom HBTQ+, historia, erfarenheter och diskrimineringsgrunderna. I uppföljningspassen har eleverna själva fått delta i den interaktiva övningen Privilege Walk. Vi är glada att ha förmånen att få besöka Tibble Gymnasium årligen – vi syns om ett år!

Linus Berg

Öckerö Kommun HBTQ-certifierar

2018-05-11

Öckerö Kommun har startat sin HBTQ-certifiering för verksamheten Fritid och Kultur. All personal inom bibliotek, förening, folkhälsa, anläggning och fritidsgård genomgår HBTQ-certifieringen där fokus ligger på att öka kunskap och förståelse för allas rätt att vara sig själva, vad gäller bemötande såväl mot de kommunen är till för, som internt för personalen inom verksamheten.

– Då vi i vår verksamhet uteslutande jobbar för och med invånare i kommunen, är det viktigt för oss att vi har verktyg för att möta dem vi är till för på ett professionellt och korrekt sätt, så att alla känner sig välkomnade och inkluderade i all vår verksamhet, säger Ewa Widell, föreningssamordnare i kommunen.

– Med kommunens vision med människan i centrum känns den här satsningen helt rätt, säger Öckerö Kommuns folkhälsoplanerare Sofia Enström.

Samkrafter har tidigare varit i kommunen och föreläst på ett föreningsevent, då med fokus på HBTQ inom idrotten.

– Det känns verkligen kul att få komma tillbaka till Öckerö och starta ett mer genomgripande värdegrundsarbete tillsammans personalen inom verksamheten Fritid och Kultur, säger utbildaren Christoffer Smitz Nilsson på Samkrafter.