Samkrafter HBTQ+ Certifiering

Samkrafters HBTQ+Certifiering genomförs utifrån fyra moment som i regel innebär vardera en halv dags utbildning. Dagarna kan ges genom just fyra halvdagar separat alternativt kombineras till att vara en heldag och två halvdagar, eller två heldagar. Detta är något vi kommer överens om tillsammans utifrån er verksamhets behov och förutsättningar. Optimalt är dock tre-fyra utbildningstillfällen fördelat på tre-sex månader.

Det bör oavsett vara en viss tid mellan de olika utbildningsdagarna, för att deltagarna ska ha tid att reflektera över verksamheten mellan dessa tillfällen. Utbildningen varvar föreläsning med praktiska och interaktiva moment där deltagarna antingen gör övningar eller diskuterar olika ämnen.

Verksamheten tillsätter även en arbetsgrupp vilken med hjälp och de tankar utbildningsgruppen bidrar med har mandat att ta fram en handlingsplan med aktiviteter och mätbara mål. När denna handlingsplan är godkänd får verksamheten sitt certifikat. Samkrafter följer sedan upp handlingsplanen för att vara ett stöd i den fortsatta implementeringen.

Ladda gärna ned vår informationsbroschyr för mer information om certifieringsprocessen

PRIS: 49 000 kr
Ovanstående pris gäller vid en utbildningsgrupp med upp till omkring 25 personer. Om ni är en större eller mindre verksamhet, kan priset komma att justeras. Uppföljning och stöd ingår i upp till tre år.

Vinster för verksamheten

Custom Image

Tillsammans skapar vi ett klimat där alla kan nå sin fulla potentiell. 

Custom Image

Ni ökar möjligheten för personalen att känna sig trygga och inkluderade - en del av gemenskapen på riktigt! 

Custom Image

Med tryggheten ökar möjligheten att bidra till gemensamma mål.

Custom Image

Verksamheten blir mer attraktiv att söka sig till och även att bli kvar som anställda inom.

Custom Image

Möjligheterna till att möta människor på ett positivt sätt ökar såväl internt som externt. 

Custom Image

Kraven från kunder och samhället ökar avseende ett aktivt arbete med dessa frågor.

Vill du veta mer? Tryck på knappen och länkas till ett kontaktformulär, fyll i det så återkommer vi till dig inom 24 timmar!

ICON_E4