Samkrafter HBTQ+ Certifiering

Varför Samkrafters HBTQ-certifiering?
Det finns flea vinster med att genomgä att HBTQ- och jämlikhetsarbete för en verksamhet. Först och främst ökar ni möjligheten för all personal att känna sig trygga och som en given del av gemenskapen, vilket i sig ocksä bidrar till mer glädje pä arbetsplatsen och därigenom ocksä motivationen till att bidra till era gemensamma mal. Att ni som verksamhet ocksa ökar chansen att alla ni kommer i kontakt med blir bemötta pà ett positivt sätt skapar inte bara ett mervärde för er verksamhet, det kan även skapa ringar pà vattnet utanför er arena och bidra till ett varmare samhälle! Läs mer om vinsterna för verksamheten här.


Vad vill vi uppnå? 
Mälet med Samkrafters HBTQ-certifiering är att samtlig personal nom verksamheten har fätt ökad kunskap om HBTQ+, normer och normmedvetenhet, diskriminering oh hur verksamheten kan bli mer inkluderande bäde internt och externt. Samkrafter är mana om att tillsammans med personalen bygga en trygghet och gemenskap inom verksamheten som ett led i att även skapa en mer öppen verksamhet för eventuella kunder, brukare och besökare.

Hur fär vi det att halla i längden?
Utifrän det arbete som konkretiseras i en handlingsplanen specifik för just er verkamhet, päbörjar ni ett aktivt förändringsarbete. Denna plan för implementeringen syftar till att befästa och förstärka mäl genom tydliga delmäl och konkreta aktiviteter. Med ett sädant välgrundat arbete möjliggör ni för att ver tid kunna erbjuda ett sä öppet och inkluderande klimat som möjligt, utifrän ett HBTQ+ och jämlikhetsperspektiv.

Läter detta intressant för dig och din verksamhet?
Klicka här för att läsa mer om vara koncept!

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du användningen av cookies för ovanstående syfte.