En röst om certifieringen

Järfälla kommuns stöd- och behandlingsenhet inom socialtjänsten har under 2019 och 2020 genomgått Samkrafters HBTQ-certifierat och fick sitt certifikat den 1 maj 2020. Kommunen har sedan under 2020 och 2021 även påbörjat en certifiering för Avdelning för lednings- och verksamhetsstöd.

Personalkonsult Johanna Ramsell svarar här på några frågor om certifieringsarbetet.

Stort tack för att du tog dig tid Johanna!

Intresse och engagemang fanns i verksamheterna, såväl hos medarbetare som på strukturell nivå. Det är dock en utmaning i stora komplexa organisationer att få till lösningar och vi kan inte börja i alla ändar samtidigt. Vi valde därför att testa att certifiera en enhet inom ett område och sedan gå vidare med en helt annan. Sprida ut arbetet lite. Samkrafter kunde möta oss väldigt bra i det behovet. Det finns en flexibilitet och lyhördhet för verksamhetens behov som vi uppskattar enormt mycket.

Det har varit mycket uppskattat att få diskutera och fundera över värderingar och få ökad kunskap. Att få arbeta mycket i gruppen men även individuellt med fokus också på våra egna fördomar och föreställningar var mycket uppskattat och bra för arbete framåt. Det blir en helt annan förankring än om någon annan berättar hur vi ska tänka. Att vi tänker själva. 

Det tillför något konkret att arbeta med. De flesta arbetsplatser har likabehandlingsplaner och rutiner/riktlinjer kring kränkande särbehandling exempelvis. Det är bra och jätteviktigt att det finns. En rutin eller riktlinje generar dock sällan faktiska aktiviteter med effekter för medarbetare eller verksamhet. Att arbeta aktivt genom en certifiering gör att funderingar om inkludering, bemötande och vad en själv kommunicerar utan att tänka på det kommer fram. Det gör att våra riktlinjer och rutiner och policys blir på riktigt. Exempelvis kan HBTQI få en naturlig plats på APT och i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller kvalitetsarbetet.

Det kan finnas en föreställning om att samhället är tillräckligt öppet och inkluderande och att ett aktivt arbete med HBTQI därför är att slå in öppna dörrar. Jag tror att det kan göra lite ont att inse att en har exkluderat, sårat eller värderat genom sitt sätt att kommunicera och det är ju kanske inte förenligt med den medmänniska en vill vara. Och där behöver verksamheten hitta balansen i hur arbetet ska tas vidare så att alla kan vara med och bidra, både de med helt nya insikter och de som vill bygga vidare på sitt tidigare engagemang.

Alla kan inte vara med på tåget från början. Men kombinationen av dialog i gruppen och egna reflektioner gör att verksamheten kommer att komma framåt genom att alla bidrar med sitt. Det är ett jättebra sätt att komma igång med en faktisk dialog kring hur vi har det på jobbet i det kollegiala, men också hur vi möter människor i arbetet, kunder eller klienter. En tydlig, konkret aktivitet kring arbetsmiljö och verksamhetsutveckling samtidigt.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du användningen av cookies för ovanstående syfte.